Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3281/2017 σχετικά με την αύξηση ορίων ηλικίας του ΣτΕ

Πατρίνα Β. Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα Β. Παπαρρηγοπούλου 
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών - Δικηγόρος
 
 
Με την απόφαση του ΣτΕ 3281/2017 έγινε δεκτό ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του Ν 4336/2015 δεν αντίκειται:  Ούτε στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, διότι εξυπηρετείται σκοπός δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα ο εξορθολογισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος με την αποτροπή των συνταξιοδοτήσεων πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και η νομοθετική επιλογή υπόκειται σε οριακό δικαστικό έλεγχο. Ούτε αντίκειται στην αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, δεδομένου ότι  η αρχή αυτή δεν εμποδίζει τον νομοθέτη που υποχρεούται να μεριμνά για την κοινωνικής ασφάλιση να λαμβάνει μέτρα ακόμη και συνεστημενες έννομες σχέσεις όταν αδήριτες ανάγκες το επιβάλλουν. Αντίθετη εκδοχή θα κατέλη σε παράλυσης της δράσεως του νομοθέτη και ιδίως στο πλαίσιο του οικονομικού προγραμματισμού, σε ματαίωση της εξουσίας του να ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις σύμφωνα με τις επιταγές του δημοσίου συμφέροντος. Ούτε τέλος αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελλάδα με τον Ν 3304/2005 ή του άρθρου 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ καθώς η αύξηση των ορίων ηλικίας δικαιολογείται από θεμιτό σκοπό δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα τον εξορθολογισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος ενώ η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας με κριτήριο την ηλικία του ασφαλισμένου, ως μέτρο μεταβατικού χαρακτήρα, είναι πρόσφορο και δεν βαίνει πέραν του αναγκαίου σκοπού. 

Απόφαση  3281/2017 του ΣτΕ..πατήστε εδώ

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων