Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Ιστορικό Αρχείο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1931.

 

Επιμέλεια-Συγκέντρωση υλικού:
Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου-Δεδούλη
Γεν.Διευθύντρια Υπ. Απασχόλησης & Κοιν Προστασίας

 

Η «Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων» στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών της και εν όψει του μείζονος θέματος της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος, συγκέντρωσε και αναρτά στην ιστοσελίδα της όλες τις μελέτες, τα πορίσματα και τα σπουδαιότερα κείμενα που έχουν εκπονηθεί από τις πρώτες προσπάθειες εισαγωγής του θεσμού το 1931 έως και σήμερα στις επανειλημμένες προσπάθειες μεταρρύθμισής του.

Κρίναμε σκόπιμο να συμπεριληφθούν οι πρώτες εισηγητικές εκθέσεις των νόμων 5733/1932,6298/1934, 1951/1951, με τους οποίους εισήχθη ο θεσμός καθώς και η πρώτη αναλογιστική έκθεση του 1931 στην οποία στηρίχθηκε το πρώτο νομοσχέδιο «περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων», επίσης το «Σχέδιον Εθνικής Πολιτικής Κοινωνικής Ασφάλειας» του 1969 ως κείμενα ιδιαίτερης ιστορικής και επιστημονικής αξίας.

Τα κείμενα αυτά είναι απαραίτητα σε κάθε μελετητή και ερευνητή των σχετικών θεμάτων αλλά και όσων αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης για τη συγκριτική αξιολόγηση και τη συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας του θεσμού.

Για την κατανομή του υλικού διακρίνουμε τέσσερες χρονικές περιόδους που σημαδεύονται από σημαντικά νομοθετήματα και συνοδεύονται από μακρές περιόδους «εκσυγχρονιστικών» προσπαθειών, μελετών και πορισμάτων.

1η περίοδος 1932-1951, Εισαγωγή του θεσμού

2η περίοδος 1951-1992 πρώτες προσπάθειες μεταρρύθμισης του θεσμού με τρία νομοθετήματα το ν. 1902/90, το ν. 1176/91 που αποτελούν προεργασία -προετοιμασία για τον επόμενο νόμο 2084/92.

3η περίοδος 1992-2002 δεύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια με τους νόμους ν.2656/97(στην προσπάθεια καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής) τον ν.2676/99, να χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή (για πρώτη φορά επιχειρείται η οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότηση και ο περιορισμός του αριθμού των Ασφ. Οργανισμών με την σύσταση του ΟΑΕΕ και του ΤΕΑΔΥ και με την συγχώνευση ενός αριθμού επικουρικών ταμείων στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και δέκα ακριβώς χρόνια από την ψήφιση του 2084/92 ο ν.3029/02 αποτελεί νέα μεταρρυθμιστική παρέμβαση.

Η 4η περίοδος αρχίζει ουσιαστικά από το έτος 2002 με μια σειρά από νομοθετήματα ήσσονος σημασίας για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού ζητήματος και συνεχίζεται μετά την επιτροπή Αναλυτή και το πόρισμα της επιτροπής Εμπειρογνώμων με την εκπόνηση και σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου.

1η περίοδος 1932-1951

2η περίοδος 1951-1992

3η περίοδος 1992-2002

03. Μελέτη και Καταγραφή Αιτίων-Προτάσεις
06. Μελέτη του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
12. Ν.2676/1997, Εισηγητική ν.2676/1997
13. Το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα - Η Εναλλακτική Πρόταση της ΓΣΕΕ, Ιανουάριος 2000
14. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υπουργός :Τάσος Γιαννίτσης, 2001
15. «Αναλογιστική Μελέτη του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα»
17. Μελέτη ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για το Ασφαλιστικό (Συνοπτική παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων), 2001
17. «ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»
18. 8. Ν. 3029/2002, Εισηγητική Έκθεση ν. 3029/2002

4η περίοδος 2002-2010

5η περίοδος 2010-2015

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων