Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Εγκύκλιοι εφαρμογής του ασφαλιστικού νόμου ν.3863/2010

Δημοσιεύτηκαν οι Εγκύκλιοι του νέου ασφαλιστικού νόμου 3863/2010. Αναλυτικότερα, αφορούν στα παρακάτω θέματα:  

1. Εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. 115/ τ. Α’/ 15.07.2010) – Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων.  

2. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.  

3. Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.  

4. Γνωστοποίηση διατάξεων  άρθρου 41 του ν. 3863/2010  

5. Υπαγωγή των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.  

6. Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ A΄115). Ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ)  

7. Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΓΤΕ στο  ΕΤΕΑΜ.  

8. Προθεσμία υποβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 57, παρ. 8, του ν. 3863/2010, αίτησης κατ΄εξαίρεση εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών  

9. Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 53-62   Για να τις δείτε πατήστε εδώ

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων