Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Δελτίο Τύπου Ημερίδας 10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ημερίδα που διοργανωνει η Ένωση για την Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (www.epkodi.gr), στο ΕΒΕΑ, στις 4.6.2018, με θέμα "Αξιολόγηση του ν. 4387/2016 δύο χρόνια μετά (2016-2018) και οι προοπτικές για το μέλλον" έχει σκοπό με κριτικό πνεύμα να συμβάλει στη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης όπως έχει διαμορφωθεί στη διετία που διήλθε. 

Η Ημερίδα που διοργανωνει η Ένωση για την Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (www.epkodi.gr), στο ΕΒΕΑ, στις 4.6.2018, με θέμα "Αξιολόγηση του ν. 4387/2016 δύο χρόνια μετά (2016-2018) και οι προοπτικές για το μέλλον" έχει σκοπό με κριτικό πνεύμα να συμβάλει στη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης όπως έχει διαμορφωθεί στη διετία που διήλθε. Η αποτίμηση της σημερινής κατάστασης στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ θα επιτρέψει να εντοπιστούν πιθανά νομικά, οργανωτικά, λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα και να προταθούν λύσεις, να φωτισθούν ενδεχόμενες γκρίζες νομικές περιοχές, να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης του συστήματος επ' ωφελεία των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και της χώρας.  

Οι ομιλητές καλούνται να απαντήσουν στα εξής κυρίως ερωτήματα:

  1. Τι προσέφερε ο ν. 4387/16; αποτελεί ριζοσπαστική μεταρρύθμιση;
  2. Έλυσε τα προβλήματα βιωσιμότητας και επάρκειας των παροχών;
  3. Το σύστημα είναι λειτουργικό; Έχουν απλοποιηθεί και επιταχυνθεί οι διαδικασίες, ιδίως οι διαδικασίες συνταξιοδότησης;
  4.  Διασφαλίζεται το σημερινό ύψος των συντάξεων;
  5. Τι μεταφέρουν οι πολίτες; Είναι ευχαριστημένοι από την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ;  Είναι οι πολίτες σε θέση να κατανοήσουν πώς διαμορφώνεται το επίπεδο των παροχών με τους νέους τρόπους υπολογισμού και επανυπολογισμού;
  6. Η σημερινή ανταποδοτικότητα της σύνταξης είναι αποδεκτή από την κοινωνία και τους εργαζόμενους; 
  7. Εμπεδώνονται συνθήκες ισότητας καθώς και διαγενεακής αλληλεγγύης με το νέο σύστημα επιβολής εισφορών; 
  8. Οι αρχές που διακηρύσσει ο ν 4387/2016 αντιστοιχούν σε ασφαλιστικό ή σε προνοιακό σύστημα; 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και σε πολλά άλλα που θα τεθούν στη συζήτηση θα συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό του συστήματος ως ασφαλιστικού.

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων