Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Δελτίο Τύπου Ημερίδας 1

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Κωστής Παλαμάς του Πανεπιστημίου Αθηνών ημερίδα της Ένωσης με θέμα «Επίκαιροι προβληματισμοί για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση».

Παρουσιάσθηκαν οι προϋποθέσεις για ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα από την οπτική γωνία της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής πολιτικής, της οικονομικής, της αναλογιστικής και της νομικής επιστήμης καθώς και της επικοινωνιολογίας. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με στρογγυλό τραπέζι στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, της ΓΕΣΕΒΕ και του ΙΜΕΠΟ.

Ειδικότερα στην πρώτη ενότητα σχετικά με την κοινωνικοπολιτική διάσταση του προβλήματος:

Η καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου κα. Όλγα Στασινοπούλου παρουσίασε την Ένωση εξαίροντας τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά κα. Ελένη Νίνα- Παζαρτζή εξήγησε πώς η κοινωνιολογία συνεισφέρει στην προσέγγιση της κοινωνικής ασφάλισης και έγινε σαφές το έλλειμμα σχετικών μελετών.

Ο αν. Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου κ. Γιώργος Κατρούγκαλος ανέπτυξε τις ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις που κρύβονται πίσω από κάθε ασφαλιστική μεταρρύθμιση και τις επιπτώσεις από τις νεο φιλελεύθερες απόψεις που έχουν επικρατήσει.

Η επ. καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κα. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου σκιαγράφησε τις τάσεις και εξελίξεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση στην ΕΕ. Ανέλυσε ειδικότερα τις στρατηγικές που ακολουθεί η ΕΕ για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών συστημάτων που συνοψίζονται στη σύνδεση της χρηματοδοτήσεως της κοινωνικής ασφάλισης με την οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην αποδοτική οργάνωση των ασφαλιστικών συστημάτων.

Η δικηγόρος και Διευθύντρια του νομικού περιοδικού «Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ανέπτυξε το ειδικότερο θέμα των τάσεων και εξελίξεων στην ΕΕ σχετικά με την ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων και παρετήρησε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι τείνουν να εξομοιωθούν ασφαλιστικά με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα σχετικά με την επάρκεια και βιωσιμότητα και κοινωνική συναίνεση μιας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης:

O καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιάννης Στουρνάρας ανέλυσε μακροοικονομικά το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, το δημόσιο χρέος και την κοινωνική ασφάλιση. Κατά την εκτίμησή του το πρόβλημα είναι μικρότερο απ’ότι παρουσιάζεται και θα συνέβαλε στην επίλυσή του η αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών παροχών σε ποσοστό μικρότερο της αναπροσαρμογής των μισθών.

Η πρόεδρος της Ενώσεως, Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου Δεδούλη παρουσίασε στη συνέχεια πρόταση για ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα. Ακολούθησε δε εισήγηση του αναλογιστή κ. Κώστα Πάντου σχετικά με τα οικονομικά και αναλογιστικά δεδομένα του παλαιού και του νέου συστήματος. Προτείνεται Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης πολλαπλών λειτουργιών ή πολλαπλών επιπέδων, με διπλό δίκτυ ασφαλείας και με δύο ειδικότερες εναλλακτικές δυνατότητες ως προς την επικουρική ασφάλιση.

--1ο επίπεδο: Σύνταξη σε όλους ανεξαιρέτως τους διαμένοντες πολίτες άνω των 65 ετών, ενός ενιαίου για όλους ποσού με κρατική επιβάρυνση εξ ολοκλήρου μέσω της φορολογίας (Εθνική σύνταξη η Κοινωνική)

--2ο επίπεδο: Προσδιορισμός ενός εθνικού κατωτάτου ορίου διαβίωσης, το οποίο θα είναι ίσο με το όριο της φτώχειας όπως σήμερα προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή ένωση ή, ο εκάστοτε κατώτατος μισθός της εθνικής συλλογικής σύμβασης και το οποίο θα χορηγείται με την συμπλήρωση του 65ου έτους.

Για όποιον εργαζόμενο στα 65 του χρόνια το άθροισμα μας εθνικής σύνταξης (ή κοινωνικής) και μας σύνταξης που δικαιούται από τον ασφαλιστικό του Οργανισμό (καθαρά ανταποδοτική σύμφωνα με μας όρους και μας προϋποθέσεις του ταμείου του) δεν φθάνει το ανωτέρω ποσό το κράτος χορηγεί τη διαφορά έως του ποσού αυτού, μετά έλεγχο εισοδήματος.

Ως προς την επικουρική είτε την ενοποίηση των οργανισμών επικουρικής ασφάλισης στους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, είτε την μετατροπή των οργανισμών επικουρικής ασφάλισης σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης του ν. 3029/02.

Ο επικοινωνιολόγος και αναλυτής κ. Κώστας Σεφερτζής παρουσίασε τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις για μια κοινωνική συναίνεση ενόψει της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η ιστορική εμπειρία των κοινωνικών συμβολαίων έχει αποδείξει ότι στη βάση τους βρίσκονται οι κοινωνικές συγκρούσεις και όχι οι συναινέσεις.

Στο στρογγυλό τραπέζι, που συντόνισε ο κ. Κ. Σεφερτζής, ο κ. Γιώργος Ρωμανιάς (ΓΣΕΕ) έδωσε έμφαση στην «παγκόσμια ελληνική πρωτοτυπία» σύμφωνα με την οποία η είσοδος νέων απασχολούμενων στην ΕΕ δεν οδηγεί σε μείωση των ελλειμμάτων, όπως κανονικά θα αναμενόταν, αλλά σε αύξησή τους. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε τούτο οφείλεται στο ότι οι συντάξεις δίδονται με «ζημία».

Ο κ. Σπύρος Παπασπύρου (Αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ) αναφέρθηκε στη κρίση εμπιστοσύνης που δημιουργεί κύμα φυγής των ασφαλισμένων ενόψει της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Ο κ. Γιώργος Καββαθάς (ΓΕΣΕΒΕ) παρουσίασε με μελανά χρώματα την εμπειρία από την ενοποίηση του ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ με τη δημιουργία του ΟΑΕΕ που έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση της προστασίας των ασφαλισμένων και δεν έχει λύσει κανένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και προ της ενοποιήσεως οι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Τόνισε δε ότι για την πληρωμή των συντάξεων ο ΟΑΕΕ αναγκάζεται και πωλεί τις κινητές του αξίες, πράγμα που κατά τα κοινώς γνωστά τον εξαντλεί οικονομικά.

Ο κ. Αλέξανδρος Ζαβός (Πρόεδρος του ΙΜΕΠΟ) ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους η είσοδος των οικονομικών μεταναστών δεν αποτελεί –παρά τα όσα σχετικώς κατά καιρούς υποστηρίζονται- λύση για την αντιμετώπιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. Αντιθέτως, μακροπρόθεσμα το σύστημα αντί να ωφεληθεί θα επιβαρυνθεί. Αναφέρθηκε δε σε σχετική αναλογιστική μελέτη που έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τέλος ο κος Απόστολος Παπακωνσταντίνος διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος, παρουσίασε τα συμπεράσματα του συνεδρίου.

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων