Ο εφησυχασμός της κοινωνίας, η αδράνεια και ο συμβιβασμός είναι η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και των θεσμών της

fb

Επιστολή στον Πρωθυπουργό 03-12-2009 μελέτης-πρότασης για το Ασφαλιστικό ζήτημα

Η  «Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων» (www.epkodi.gr) επιθυμώντας να συνδράμει θετικά και να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της κοινωνικής διαβούλευσης που  ξεκινά,  καταθέτει  σχετική μελέτη-πρόταση  για το Ασφαλιστικό ζήτημα. Ειδικότερα στις 5 Μαρτίου 2008 η « Ένωση»  με την διττή ιδιότητά της ως επιστημονικός φορέας και ως φορέας της Κοινωνίας των Πολιτών  πραγματοποίησε στην αίθουσα Κωστής Παλαμάς του Πανεπιστημίου Αθηνών ημερίδα με θέμα: «Επίκαιροι προβληματισμοί για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση»...

Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν οι προϋποθέσεις για ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα από την οπτική γωνία της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής πολιτικής, της οικονομικής, της αναλογιστικής και της νομικής επιστήμης καθώς και της επικοινωνιολογίας. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με στρογγυλό τραπέζι στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι της  ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, της ΓΕΣΕΒΕ και του ΙΜΕΠΟ. Προτάθηκε ένα νέο  Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης πολλαπλών λειτουργιών ή πολλαπλών επιπέδων, με διπλό δίκτυ ασφαλείας και με δύο ειδικότερες εναλλακτικές δυνατότητες ως προς την επικουρική ασφάλιση. Ακολούθησαν εισηγήσεις σχετικά με τα οικονομικά και αναλογιστικά δεδομένα του παλαιού και του νέου συστήματος καθώς και εισήγηση για την Κοινωνική Ασφάλιση και το δημόσιο χρέος ως ευκαιρία για μια στρατηγική πολιτική (επισυνάπτεται περιληπτική παρουσίαση της ημερίδας με τις θεματικές ενότητες   και τους  ομιλητές).Η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης αλλά και όλοι οι επιστημονικοί συνεργάτες θεωρούν ότι, για την σημερινή αντιμετώπιση των οξυμμένων ασφαλιστικών  προβλημάτων καθίσταται επιβεβλημένη η συγκριτική  αξιολόγηση των μελετών και της  μεθοδολογίας που ακολούθησαν σε όλες τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις μέχρι σήμερα καθώς και  των σχετικών μελετών, πορισμάτων και προτάσεων που τις συνόδευαν. Ο αριθμός και η συχνότητα των μεταρρυθμίσεων αυτών έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στην αποτελεσματικότητα τους και κάθε νέα που εξαγγέλλεται επιτείνει την κρίση εμπιστοσύνη στον Θεσμό και στο Πολιτικό Σύστημα.Για τους λόγους αυτούς, ευχόμενοι κάθε επιτυχία, θέτουμε στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας αλλά και όσων αναλάβουν το βαρύ έργο να επιλύσουν το ασφαλιστικό το«ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ» της Ένωσης (σε έντυπη μορφή ).Στην ιστοσελίδα (www.epkodi.gr àΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ έχουν αναρτηθεί όλες σχεδόν οι μελέτες, οι προτάσεις και τα πορίσματα  από την εισαγωγή του θεσμού, με πρώτη την “Έκθεσις Οικονομική και Μαθηματική” του Emil Schonbaum  το  1931 μέχρι και σήμερα.    Επισυνάπτεται:

  1. ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ  για το Ασφαλιστικό ζήτημα.
  2. Περιληπτική παρουσίαση της ημερίδας με θέμα «Επίκαιροι προβληματισμοί για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση» με τις θεματικές ενότητες και τους ομιλητές.
  3. Περιεχόμενα του  «Ιστορικού Αρχείου».

Με τιμή Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Η    Πρόεδρος ΄Αρτεμις Αναγνώστου –Δεδούλη Διδάκτωρ Κοινωνικής Ασφάλισης              Ο Αντιπρόεδρος Απόστολος Παπακωνσταντίνου Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 30 Αθήνα 10675 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epkodi.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων