Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης
Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
International Forum on the Social Science – Policy Nexus (Αγγλικά)
Department of Social Policy and Social Work University of York
Department of Social and Policy Sciences at the University of Bath
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
SSRN – Social Insurance Research Network (Αγγλικά)
Institute for the Study of Labor (Αγγλικά / Γερμανικά)
European Social Survey (Αγγλικά)
ESRI-Economic & Social Research Institute (Αγγλικά)
EKKE
ESRC Economic & Social Research Council
ΙΣΤΑΜΕ – Ινστιτούτο Στρατηγικών & Αναπτυξιακών Μελετών
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
T.E.A.Π.O.K.A – Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
ΤΑΠ-ΟΤΕ
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων – ΟΓΑ
ΜΤΠΥ – Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
ΙΚΑ – Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Πολυγλωσσικό)
ΝΑΤ – Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
ΙΜΕΠΟ – Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής
EMN – European Migration Network
ΥπΕσΔΔΑ – Μετανάστευση
Συμβούλιο ΕΕ – Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών 2007
Δικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πολυγλωσσικό)
MISSOC – Mutual Information System on Social Protection in Europe
Social protection
ΟΟΣΑ – Organisation for Economic Co-operation and Development (Αγγλικά)
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF)