Δήλωση Απορρήτου

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την αποστολή ενός μηνύματος/σχολίου στα “Θέματα Προς Συζήτηση”, ενδέχεται, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία να καταγραφεί και η διεύθυνση IP αυτού που αποστέλλει το μήνυμα ή σχόλιο. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν η ιστοσελίδα έναντι κακόβουλων επιθέσεων ή/και μηνυμάτων και την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματος της εφόσον προκύψει η ανάγκη.

Ωστόσο, η ιστοσελίδα μας πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του Ν.2472/97 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εγγραφόμενων σε αυτήν. Τα στοιχεία που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση κατά την είσοδο σας στο site και για καμμία άλλη χρήση. Παραμένουν κρυφά, έχουν πρόσβαση μόνο οι διαχειριστές της ιστοσελίδας και σε καμμία περίπτωση δεν διαρρέουν σε οποιονδήποτε τρίτο, εξαιρουμένης της Δικαιοσύνης, αν και όταν αυτό ζητηθεί.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία σας κατόπιν αιτήσεως, καθώς και δικαίωμα διαγραφής αυτών από την βάση δεδομένων μας, όπως ορίζει ο νόμος.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των στοιχείων είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στην διεύθυνση info@epkodi.gr